Tuesday, November 13, 2018

Tatoz Eco-friendly paper pens


 
This eco-friendly pen made using craft paper or magazine paper has a seed in it. When you throw this away after use, the seed begins to sprout!! As refill is the only plastic material, it doesn’t have even one-fifth of plastic when compared to other plastic pens in the market. I make these pens from my wheelchair for a living.
 
Minimum order – 25
Less than 100 – Rs 10/pen
More than 100 –
Craft paper pen with quality refill – Rs 8/pen
Magazine paper with quality refill – Rs 7/pen
 
Stickers for birthday, wedding, wedding anniversary etc are available for an additional charge of Rs 1 per pen.
 
Will be couriered to anywhere in India (courier charges extra).
Whatsapp: +919746209509

Saturday, November 10, 2018

പുതുമൊഴി


നീതിനിഷേധം കാട്ടിടുമെന്നും
അധികാരത്തിന്‍ ഹുങ്ക്
കഴിയണമെന്നോ മുറികള്‍ക്കുള്ളില്‍
ഞങ്ങള്‍ ചക്രക്കസേരയില്‍
പരിമിതിയറിഞ്ഞു പരിധികള്‍ കടന്നു
ഞങ്ങള്‍ തെരുവിലിറങ്ങേ
പദവികള്‍ നേടിയ തമ്പ്രാക്കള്‍ക്കതു
കണ്ണില്‍ കരടാണത്രേ
തെറ്റുകളവര്‍ക്കു ചെയ്യാം
ഞങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനെ പാടില്ല
യാത്രകളും, സിനിമായും ഞങ്ങള്‍-
ക്കൊരു കാലത്തും പാടില്ലേ ?
വേണം ഞങ്ങള്‍ക്കവകാശങ്ങള്‍
പോരാടാമിനി നീതിയ്ക്കായ്
വഴികളിലും, സിനിമാശാലകളില്‍
റാമ്പുകള്‍ തീര്‍ക്കുക ഞങ്ങള്‍ക്കായ്
ഞങ്ങളുമിവിടെ ജനിച്ചോര്‍ തന്നെ
ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടവകാശങ്ങള്‍
നേടിയെടുക്കാന്‍ പോരാടീടാന്‍
ഞങ്ങള്‍ വരുന്നധികാരികളെ

Sunday, March 18, 2018

ഫാൻസി ഓർണമെന്റ്സ്‌


മനോഹരങ്ങളായ മാലകളും , കമ്മലുകളും , വളകളും